INDBYDELSE

EU-KONFERENCE

lørdag den 7. marts kl. 9.00 – 14.00

hos 3F Fredericia, Venusvej 32, 7000 Fredericia.

09.00

 

09.30

 

09.35

 

 

10.35

 

10.45

 

 

 

 

11.45

 

12.30

 

 

 

 

 

13.45

Ankomst og kaffe

 

Velkomst ved Niels Ole Beck, formand

 

Samarbejdet i EU efter parlamentsvalget

ved Christel Schaldemose, MEP.

 

Pause

 

Samarbejde i vores nye Gruppe og mellem De danske MEP'er, samt med Den socialistiske Gruppe. Hvilke opgaver har vores Gruppe p.t.

Christel Schaldemose, fortsat.

 

Frokost

 

EU's Regionsråd, KL's Internationale Udvalg,

Betydning for Danske Kommuner, samt nødvendigheden af et samarbejdende Europa

ved Jens Christian Gjesing, fhv. borgmester, Haderslev, medlem af udvalget,

 

Afslutning og "Når jeg ser et rødt flag smælde".

 

Tilmelding senest søndag den 1. marts.

 

Finn Mathiasen, mail: findanus@gmail.com

mobil: 24 25 32 55.

 

Først til Mølle princippet!

Det internationale udvalg

SYDDANMARK